Villkor

Villkor för spel och vistelse vid TÖTK’s tennisbanor

För att vår fina anläggning ska fortsätta vara lika fin så är det viktigt att vi alla som spelar där följer reglerna som gäller vid spel på banorna.

  1. Säkra att du har rätt skor för spel på grusbana, de ska vara avsedda för tennisspel, inte löparskor.
  2. Vattna alltid banan innan spel så det inte dammar om ingen spelat innan.
  3. Avsluta alltid spel 5 min innan för att dra banorna, dra hela banorna ända ut till stängslet så vi slipper få onödigt ogräs. Enligt instruktionen som sitter innan för stängslet vid banorna. Avsluta med att vattna om ingen kommer efter.
  4. Koden till låset finns på inloggad sida och ska alltid hanteras på ett sådant sätt att den inte sprids till obehöriga.
  5. Boka gärna fler speltillfällen per dag, men inte mer än 2 timmar per tillfälle.
  6. Hjälp till att hålla ordning vid banorna så det alltid ser snyggt och prydligt ut.
  7. Om något saknas eller behöver åtgärdas så kontakta gärna TÖTK’s banansvarig.

TÖTK’s styrelse