Styrelsen

Styrelse under 2019

Ordförande:                         Pernilla Beijner                              0725-608750

Sekreterare:                         Jan-Olof Eriksson

Kassör:                                   Lia Eidvall

Materialförvaltare:           Jonas Lind

Suppleant:                            Vakant

Revisorer:                             Lars Söderqvist 

Suppleant:                            Lars Wikström  

Valberedning:                     Tommy Andersson(sammankallande)

                                                 Sören Heurlin