Styrelsen

Styrelse under 2021

Ordförande:                         Lia Eidvall                   070-480 07 36  

Kassör:                                   Pernilla Lindblom               

Materialförvaltare:          Saga von Berens

Ledamot:                               Linda Andersson

Suppleant:                           Lennart Boestad
                                                   Magnus Isaksson

Revisorer:                             Lars Söderqvist 
Suppleant:                           Lars Wikström  

Valberedning:                    Leif Wikström (sammankallande)

                                                   Sören Heurlin