Styrelsen

Styrelse under 2020

Ordförande:                         Lia Eidvall                   070-480 07 36  

Kassör:                                   Pernilla Lindblom               

Materialförvaltare:          Jonas Lind

Ledamot:                               Saga von Berens

Suppleant:                           Lennart Boestad
                                                  Johan Eriksson

Revisorer:                             Lars Söderqvist 
Suppleant:                           Lars Wikström  

Valberedning:                    Tommy Andersson(sammankallande)                                                                                                     Sören Heurlin