Styrelsen

Styrelse under 2018

Ordförande:                         Pernilla Beijner                              0725-608750

Marknadsansvarig:         Josephine Wrangby-Johansson

Sekreterare:                        Janne Arvnäs

Kassör:                                   Erik Eidvall

Materialförvaltare:         Jan-Olof Eriksson

Suppleant:                          Vakant

Revisorer:                            Magnus Eidvall (sammankallande)

                                                  Torbjörn Flink

Suppleant                            Lars Söderqvist  

Valberedning:                  Lia Eidvall (sammankallande)

                                                  Sören Heurlin