Bodkoder

5495 – gäller båda medlemsbodarna (dvs. lilla boden samt stora delen i dubbelboden)

Lägg in koden, sen trycker ni ihop låset innan ni drar upp det.

Aktuell kod till våra bodar visas ovan och får endast delas med andra medlemmar. Koden kan komma att ändras med kort varsel utan vidare information, så återkom hit ofta.