Ny WhatsApp-grupp för alla medlemmar i TÖTK

Styrelsen i TÖTK har skapat en WhatsApp-grupp för alla medlemmar i TÖTK. Här kommer vi att lägga upp kortare information till alla medlemmar och vi kan enkelt kommunicera med varandra. Har du inte ansluten till gruppen kan det bero på att vi saknar ditt mobilnummer som du har anslutet till WhatsApp.

Kontakta ordförande Lia Eidvall eller Kerstin Conradson om du har frågor kring detta.