Vattning av banorna tillfälligt ur funktion

På grund av skadegörelse på banorna under helgen är det inte möjligt att vattna banorna för tillfället. Reparation kommer göras så skyndsamt som möjligt.