Ny kod till banorna

Återigen har några spelat olovandes på banorna.

Vore tacksam om vi alla kan lite ”nattvandra” och se om vi kan få dom att boka banorna och dra och vattna så de inte blir förstörda.