Tider för lägret

Samling 10 min innan starttid!

Barn/ungdomar – kl 10-12

Vuxna  – kl 13:30 -15:30
Petra, Anki, Cecilia, Jenny, Marie, Linda

Vuxna – 15:30-17:30
Pernilla, Patrik, Kristoffer, Jan-Olof, Sofia

Välkomna!
Markus, Linnea och Patrik