Öppnar banorna

På söndag eftermiddag öppnar bana 2 och nästa lördag/söndag öppnar bana 1.
Ser fram ett se er alla vid banorna
Styrelsen