Markarbete

Under våren så kommer vi ta hjälp av Trotab att lägga ut lite jordmassor och dränera framsidan av tomten så vi inte drabbas av fler översvämningar. Det kommer innebära att det kommer pågå ett arbete under våren och försommaren. Vi hoppas hinna så gräs i tid så vi får en gräsmatta under säsongen.

Under denna period ska vi försöka ge löpande anvisningar var ev. bilar ska parkeras. Under en period kan det bli aktuellt att gå in på baksidan, från planket.

Styrelsen