Stort tack!

Till Ewald och Ove som hjälpte oss att ta hand om de björkar som fallit i vinter och vår blåsten. Nu finns det färdigt ris till midsommarstången också.